Michał Pyclik

Jak zachęcić samorząd do współpracy z firmą z branży IT – czyli co i dlaczego testowaliśmy

He has been working  for 10 years in structures one of the biggest entity of local government in Poland. He has experience project management and cooperation with business partners. One of his tasks is looking for areas of cooperation between local government, organizations and companies. Besides working in local government he takes part in many commercial and EU projects as coordinator of teams working on analysis, feasibility study and strategy.

Presentation will be held in Polish.

Jakie błędy najczęściej popełniają firmy, które chcą nawiazać współpracę z samorządem? Do kogo skierować pierwsze kroki I jak zagaić? Jakiego myślenia o samorządowcach się wystrzegać? I dlaczego stereotypy to największa przeszkoda przed nawiązaniem wspólpracy. Przykłady warte i nie warte naśladowania, oraz wspólny project ZDMK I NOKIA.